Who the x factor 2013 - expo39.ru

Motorola Moto X review - cnet

Pestoe oba vitamny K byly objeveny a charakterizovny bhem tictch let minulého stolet, dv zkladn nedorozumn v souvislosti s tmito vitamny petrvaly po dobu vce ne edesti let: obor medicny a vivy povaoval sren krve jako jejich jedinou roli v tle a povaoval vitamny K1 a K2 za jednodue dv rzné formy toho samého vitamnu. Price zjistil nejvy koncentraci této iviny v mléce nkolika ivoinch druh v zvislosti na viv a také zjistil, e kombinace oleje z tresch jater a msla s vysokm obsahem aktivtoru X je lep, ne samotn olej z tresch jater. Mboa bylo tedy dal ze slepch uliek. Ale ji brzy uvidme, e autorova pozorovn chemické povahy aktivtoru X byla z velké sti sprvn. Vitamn K: spojen tech objev, test, kter Price pouval na aktivtor X, se nazv jodometrick metoda a v anglické literatue se na nj tradin nahlelo jako na test na kyslinky (uhlk obsahujc molekuly, které nebyly pokozeny kyslkem). Original article at: http www. Westonaprice.org/fat-soluble-activators/x-factor-is-vitamin-k2, po stopch neuchopitelného X-faktoru: edest dva let star zhada vyeena. Autor: Chris Masterjohn 14. Nora 2008, shrnut lnku, hlavn lnek (po stopch neuchopitelného X-faktoru) edest let star zhada, vitamn K: spojen tech objev, skvl shoda.

Obrzek 3: Vitamn K-dependentn karboxylace, obrzek 4: Obsah vitamnu K2 ve vybranch potravinch, poznmky pod arou. Test na aktivtor X, interakce mezi vitamny A, D a K2, je vitamn K2 zkladn ivina?

Schopnost udlat tuto pemnu se velmi li nejen mezi ivoinmi druhy,14 ale i mezi varietami laboratornch potkan,15,16 piem nebyla determinovan u lid. Obzvlt inné pi této pemn se zdaj bt mléné lzy, pedpokld se, e je to dky tomu, e vitamn K2 je zsadn pro rst infanta.17 Vitamn K2 je také produkovn bakteriemi mléného kvaen,18 pestoe bakterie produkuj formy vitamnu.

Zvyujc se poet zveejnnch vzkum potvrzuje objevy Dr. Price, jmenovit toho, e vitamn K2 je dleit k vyuit minerl, ochran proti kazivosti zub, podporuje rst a vvoj, hraje roli v normlnm rozmnoovn, chrn proti vzniku vpenatch usazenin v tepnch (vedoucch k srdenm chorobm) a je vznamnou slokou v mozku.

Vidéo sur Who the x factor 2013